TOP Artikel

Anzeige der neuesten 20 Artikel aus insgesamt 4,592,352 Artikeln

  • Home
  • Artikel
  • Artikel-Liste für: Kalbimdeki Deniz Ä?zle

6 Stunden  Kalbimdeki Deniz 41.Bölüm FotoÄ?raflarÄ?

19.10.2017, 15:01     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz geçen haftanÄ?n son sahnesinde nefeslerimizi tutarak seyretmi?tik. 41.Bölüm görsellerini konunun devamÄ?nda sizlerle payla?Ä?rken asÄ?l merak edilen Yosef ile Mirat’Ä?n, yüzle?mesinde neler ya?anacaktÄ?r? Yosef, Ä?ngiltere’den büyük planlar kurarak gelmi? ...
[ weiterlesen ]


5 Tagen  Kalbimdeki Deniz 41.Bölüm FragmanÄ? (21 Ekim Cumartesi)

14.10.2017, 18:30     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 41. Bölüm FragmanÄ? yayÄ?nlandÄ?. Fox Tv dizisi ?ebnem ile beraber harekete geçen Artun, Hülya hakkÄ?nda ele geçirdiÄ?i özel dosyalarÄ? kullanmaya kararlÄ?dÄ?r. Yosef ile Alihan’Ä?n, Deniz’in özgürlüÄ?ü ardÄ?ndan ortalÄ ...
[ weiterlesen ]


6 Tagen  Kalbimdeki Deniz 40.Bölüm (14 Ekim Cumartesi)

13.10.2017, 00:20     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 40.Bölümü geli?meleriyle 14 Ekim Cumartesi günü Fox Tv kanalÄ?nda devam edecek. Mirat, herkesi ?ok eden kararÄ? Deniz’in,? hapis cezasÄ?nÄ? paraya çevirtirerek evini satÄ?p, ödemi?tir. SevdiÄ?i kadÄ?n tekrar özgürken Mirat, yeniden mutluluktan havaya ...
[ weiterlesen ]


6 Tagen  Kalbimdeki Deniz 40.Bölüm FotoÄ?raflarÄ?

13.10.2017, 00:04     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 40.Bölüm görselleri konunun devamÄ?nda yayÄ?nlandÄ?. Mirat, evi satma kararÄ?yla a?Ä?k olduÄ?u kadÄ?nÄ? kurtarmak için sahip olduÄ?u en önemli mal varlÄ?Ä?Ä?ndan dahi vazgeçmi?tir. Ä??te gerçek a?kÄ?n en güzel halini kesinlikle karakte ...
[ weiterlesen ]


1 Woche  Mirat’tan, Deniz’e Hapishanenin Önünde ...

09.10.2017, 11:44     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Geçen hafta duygusal olarak yoÄ?unlukta geçen Kalbimdeki Deniz 39.Bölümünün belki de en güzel sahnelerinden birisi Mirat’Ä?n, Deniz’e, hapishanenin önünde ?arkÄ? sürprizi olmu?tur. Özdemir ErdoÄ?an’Ä?n, seslendirdiÄ?i Bana ellerini ver, hayat seni sevince ...
[ weiterlesen ]


1 Woche  Kalbimdeki Deniz 40.Bölüm FragmanÄ?

07.10.2017, 09:52     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 40.Bölüm FragmanÄ? yayÄ?nlandÄ?. Mirat, sevdiÄ?i kadÄ?nÄ? hapishaneden kurtarmak için bütün gücünü kullanmaya çalÄ??sada ba?arÄ?sÄ?z olmu?tu ve aldÄ?Ä?Ä? önemli karar ile kendisini de zarara uÄ?ramasÄ?na sebep olacak bir ...
[ weiterlesen ]


2 Wochen  Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm 2.FragmanÄ?

05.10.2017, 15:03     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm 2.FragmanÄ? yayÄ?nlandÄ?. Göksel’in, seslendirdiÄ?i “Hasretinle yandÄ? gönlüm” ?arkÄ?sÄ? ile e?lik edilen sahnelerinde Deniz’in, hapishaneye girdiÄ?i zamanlarda ya?adÄ?Ä?Ä? duygular ile Mirat’Ä?, sevdiÄ?i ...
[ weiterlesen ]


2 Wochen  Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm (7 Ekim Cumartesi)

04.10.2017, 21:44     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz Son Bölümü ile 7 Ekim Cumartesi günü devam ediyor. 39.Bölümünde neler olacak? Önceden ya?anan olaylarÄ? öncelikle özetleyelim. Deniz ile Alihan’Ä?n, bir arada tutuklanmasÄ? herkesi büyük ?a?kÄ?nlÄ?Ä?a uÄ?ratmÄ??tÄ?r. ...
[ weiterlesen ]


2 Wochen  Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm FotoÄ?raflarÄ?

04.10.2017, 21:28     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm görselleri payla?Ä?ldÄ?. Alihan ve Deniz’in, tutuklanmasÄ? ardÄ?ndan herkes arkalarÄ?ndan ?a?kÄ?nlÄ?kla bakakalmÄ??tÄ?r. Ozan, epey üzülürken onu teselli ederek baba ?efkatiyle saracak olan Mirat’tÄ?r. Deniz’in, emanetlerine s ...
[ weiterlesen ]


2 Wochen  Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm FragmanÄ?

30.09.2017, 19:00     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 39.Bölüm FragmanÄ? yayÄ?nlandÄ?. Mirat ile Alihan, arasÄ?nda sava? her geçen zaman daha fazla kÄ?zÄ??Ä?yor. Her olaylÄ? gün sonrasÄ?nda farklÄ? taktikler geli?tiren Alihan’Ä?n, en büyük kozuk çoçuklardÄ?r. Özellikle Ece’nin, des ...
[ weiterlesen ]


2 Wochen  Kalbimdeki Deniz 38.Bölüm (30 Ekim Cumartesi)

29.09.2017, 09:59     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 38.Bölümünde Son Bölümü Neler Olacak?Tam heyecanlÄ? yerinde son bulan Kalbimdeki Deniz 38.Bölümü ile 30 Ekim Cumartesi kaldÄ?Ä?Ä? yerden devam ediyor. En son ya?ananlarda Mirat’Ä?n, çevresini saran adamlar ve kö?ke giren gizli ki?inin kim olduÄ?u ...
[ weiterlesen ]


2 Wochen  Kalbimdeki Deniz 38.Bölüm FotoÄ?raflarÄ?

29.09.2017, 09:48     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz yeni bölümünde Mirat’Ä?n, çevresini saran adamlar yüreÄ?imizi aÄ?zÄ?mÄ?za getirmi?ti. Tamamen hedefi o olurken saldÄ?rma amaçlÄ? üstüne yürürler. Mirat, kendini savunarak en az yara alacak ?ekilde geri püskürtmeyi ba?armÄ??tÄ?. As ...
[ weiterlesen ]


3 Wochen  Kalbimdeki Deniz 38.Bölüm FragmanÄ?

23.09.2017, 11:34     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Yosef, babasÄ?ndan intikam almak için her ?eyi göze almÄ??tÄ?r. Annesiyle beraber ya?adÄ?klarÄ? zorluklarÄ?n hesabÄ?nÄ? soracak tehlikeli bir plan ile adÄ?m atar. Kalbimdeki Deniz 38.Bölüm FragmanÄ? ya?anacak son olaylarla merakla beklenilmektedir. DiÄ?er taraftan Artun ile ?ebn ...
[ weiterlesen ]


3 Wochen  Kalbimdeki Deniz 37.Bölüm (23 Eylül Cumatesi)

22.09.2017, 22:54     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 37.Bölüm Neler Olacak?Kalbimdeki Deniz 37.Bölümü ile 23 Eylül Cumartesi günü Alihan’Ä?n, Mirat’a attÄ?Ä?Ä? yumrukla Ozan’Ä?n, sünnet düÄ?ünü birden gerilim hattÄ?na döndüÄ?ü yerden devam edecektir. Yi ...
[ weiterlesen ]


3 Wochen  Kalbimdeki Deniz 37.Bölüm FotoÄ?raflarÄ?

22.09.2017, 22:30     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Ozan’Ä?n, sünnet düÄ?ününde birden ortaya çÄ?kan Alihan, ortalÄ?Ä?Ä? fena karÄ??tÄ?rmÄ??tÄ?r. Kalbimdeki Derniz yeni bölümünde Mirat’a, yumruk atarak büyük hata yapan Alihan’Ä?n, sinirlerine hakim olamayÄ??Ä? büt ...
[ weiterlesen ]


1 Monat  Kalbimdeki Deniz 37. Bölüm FragmanÄ?

16.09.2017, 19:19     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Alihan, yeni planÄ? ile harekete geçiyor. Kalbimdeki Deniz 37.Bölüm FragmanÄ? ile yeni bölümü 23 Eylül Cumartesi günü sizlerle olmaya devam edecektir. Hülya’nÄ?n, bebeÄ?ini doÄ?urma kararÄ? ile hayatÄ?nÄ? büyük riske atmÄ??tÄ?r. ?ebnem, i ...
[ weiterlesen ]


1 Monat  Kalbimdeki Deniz 36.Bölüm (16 Eylül Cumartesi)

15.09.2017, 01:07     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Mirat ile Deniz, sonunda muÄ?radÄ?na erecekler derken Alihan, herkesin dengesini bozucak olan bo?anma kararÄ?nÄ? temyiz etmesiyle ortalÄ?Ä?Ä? karÄ??tÄ?rmÄ??tÄ?r. Deniz, Alihan’Ä?n, bu adamÄ?nÄ?n zor günlerin habercisi olduÄ?unun farkÄ?ndadÄ?r. Ama sonuna ...
[ weiterlesen ]


1 Monat  Kalbimdeki Deniz 36.Bölüm FotoÄ?raflarÄ?

15.09.2017, 00:09     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Deniz, Alihan’Ä?n ortaya birden çÄ?kmasÄ?yla zor günler ya?ayacaklarÄ?nÄ?n farkÄ?ndadÄ?r. Özellikle bo?anma davasÄ?nÄ? temyiz etmesi krizin ilk ba?langÄ?cÄ? olurken zor günlerin geleceÄ?ini hissetmelerine raÄ?men Mirat’la, beraber a?klarÄ?na öyle ...
[ weiterlesen ]


1 Monat  Kalbimdeki Deniz 2.Sezon Reyting SonuçlarÄ?

10.09.2017, 18:37     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Kalbimdeki Deniz 2.Sezonu ile dün giri? yaptÄ? ama, yine televizyon ekranlarÄ?na adÄ?nÄ? yazdÄ?rmayÄ? ba?ardÄ?. Geçen sezon ki ba?arÄ?sÄ?ndan ötürü daha fazla oranlarÄ?nÄ?n arttÄ?Ä?Ä?nÄ? gözlemiedÄ?imiz reyting sonuçlarÄ?nda yine hayranla ...
[ weiterlesen ]


1 Monat  Kalbimdeki Deniz 36.Bölüm FragmanÄ? (16 ...

09.09.2017, 18:38     Bei "Kalbimdeki Deniz Ä?zle"

   

Alihan’Ä?n, Ä?stanbul’a, geri dönü?ü bütün karakterlerimizin kaderini deÄ?i?tirecektir. Özellikle Deniz’e, büyük zorluklar ya?atÄ?rken bo?anmamÄ?? olmalarÄ?nÄ?n kesinle?mesi ise Mirat’la, evliliklerine engel olacaktÄ?r. Kalbimdeki Deniz 36. B ...
[ weiterlesen ]
User-Login

Bitte gib' Deine Userdaten ein

User-ID

Passwort