TOP Artikel

Anzeige der neuesten 20 Artikel aus insgesamt 3,694,108 Artikeln

  • Home
  • Artikel
  • Artikel-Liste für: Mayis Kralicesi

61 Monaten  Ölene Kadar Son Bölüm izle

26.12.2016, 07:44     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Merakta bÄ?rakan dizinin son bölümlerini takip etmek ister misiniz? Ölene kadar her hafta sizlere ayrÄ? bir heyecan sunmak üzeri çalÄ??mÄ?? bir proje olduÄ?unu ve Tims yapÄ?mcÄ?nÄ?n önderliÄ?inde gerçekle?ecek olan dizi severleriyle Ocak ayÄ?nda bulu?acaktÄ?r.Zengin k ...
[ weiterlesen ]


62 Monaten  Kalbimdeki Deniz 9.Bölüm FragmanÄ?

10.12.2016, 21:04     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Kalbimdeki Deniz yeni bölüm fragmanÄ? izle yayÄ?nlanmÄ??tÄ?r. Bölüm özetinde ya?anacaklar yeni tanÄ?tÄ?mÄ?nda neler olacaktÄ?r? Kalbimdeki Deniz 17 AralÄ?k 2016 cumartesi Deniz’in nezarette bir gece kalmasÄ? Ece’nin hoyrat yapÄ?sÄ?nda kÄ?rÄ?lm ...
[ weiterlesen ]


62 Monaten  VatanÄ?m Sensin 8.Bölüm FragmanÄ? Seyret

08.12.2016, 21:57     Bei "Mayis Kralicesi"

   

EkranlarÄ?n vazgeçilmeyen VatanÄ?m Sensin 8.bölüm fragmanÄ? yayÄ?nlanmÄ??tÄ?r web sayfamÄ?zdan kaldÄ?Ä?Ä? yerden VatanÄ?m Sensin 8.bölüm fragmanÄ? sizleri ?a?Ä?rtacak sahneler beklemektedir. VatanÄ?m Sensin yeni bölüm fragman payla?Ä?lmasÄ ...
[ weiterlesen ]


62 Monaten  Bu ?ehir Arkandan Gelecek Dizisi izle

27.11.2016, 21:07     Bei "Mayis Kralicesi"

   

KanalÄ? henüz belli olmamasÄ?na raÄ?men büyük ilginin dibine vuran Bu ?ehir arkandan gelecek yakÄ?n zamanda hayranlarÄ? kar?Ä?sÄ?na çÄ?kma hazÄ?rlÄ?Ä?Ä?nÄ? sürdürmektedir. Ali Smith’in, mükemmel intikam öyküsüne ?ahit olacaÄ? ...
[ weiterlesen ]


64 Monaten  VatanÄ?m Sensin Son Bölüm izle

07.10.2016, 17:55     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Son bölümünü hayranlÄ?kla, sabÄ?rsÄ?zlÄ?kla beklediÄ?inizi biildiÄ?imiz üzeri VatanÄ?m Sensin, Kanal D ekranlarÄ?nda bulu?maya hazÄ?r projeler arasÄ?ndadÄ?r. Cevat, Azize’nin, Ä?zmir i?gali ardÄ?ndan ya?adÄ?klarÄ? hayatÄ? konu haline alara ...
[ weiterlesen ]


77 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi Karakterleri Özellikler

21.10.2015, 12:18     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Birbirlerine yakÄ?n olup da, uzakta ya?amak zorunda kalan MayÄ?s Kraliçesi karakterlerinin bütün detaylarÄ?na deÄ?erlendirerek, dizimizin konusu, duygularÄ? hakkÄ?nda daha geli?mi? ?ekilde fikir sahibi olabileceÄ?iz. Geçmi?ten, günümüze kadar MayÄ?s kraliçesi ya?ananlarÄ?  ...
[ weiterlesen ]


77 Monaten  Gündemi MayÄ?s Kraliçesi Belirledi

17.10.2015, 11:17     Bei "Mayis Kralicesi"

   

HayranlarÄ?mÄ?zÄ?n dün itibariyle organize olarak çalÄ??ma üstlendikleri MayÄ?s Kraliçesi adÄ?na, sosyal medya’ya gündeme oturduÄ?u yapÄ?lan yorumlarla trend topic olmayÄ? ba?arabilmi?tir. Bunda ba?lamamasÄ?na raÄ?men, belirli kitleyi elde ettiÄ?inin göstergesid ...
[ weiterlesen ]


77 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi YayÄ?n Tarihi Belirlendi

08.10.2015, 18:44     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Tarihinin belirlenerek, bölümünü de stoklayan ekibimizin uÄ?ra? verdikleri MayÄ?s Kraliçesi projesinin sonunda ye?illenen tarafÄ?na gelmeye ba?lamÄ?? bulunmaktayÄ?z. ÖnceliÄ?imiz emeÄ?e geçenlere te?ekkürlerini, saygÄ?larÄ?mÄ?zÄ? sunarak gözler önü ...
[ weiterlesen ]


77 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi 1.Bölüm FragmanÄ?

03.10.2015, 17:37     Bei "Mayis Kralicesi"

   

KÄ?zÄ?nÄ? kaybetmi? aileyi yansÄ?tan MayÄ?s Kraliçesi  1.bölümünün fragmanÄ?nda, cenaze de acÄ?lÄ? zaman ya?ayan insanlarÄ?n duygularÄ?nÄ? yansÄ?tmÄ??tÄ?r. HayatÄ?mÄ?zÄ?n bazen kabullenemediÄ?imiz gerçeÄ?i olan birden sevdikleri ...
[ weiterlesen ]


77 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi Karakterlerimizin ÇocukluÄ?u

28.09.2015, 16:41     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Kolay gibi gözüken karakterlerimize benzer küçüklüklerini canlandÄ?racak, deneyimli genç oyuncularÄ?n aramasÄ?nÄ? sonunda tamamlanarak MayÄ?s Kraliçesi ana karakterlerin geçmi?lerini yansÄ?tacaklardÄ?r. Gerçekten deÄ?er çalÄ??mada binlerce ba?vururnun deÄ?erlendirildi& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi Hikayesi Kitleyecek

23.09.2015, 18:22     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Nehir, öz annesinin, ya?amÄ?ndan mahrum kalmÄ??tÄ?r. Gizlenen hayatÄ?nda kendi ki?iliÄ?ini MayÄ?s Kraliçesi oturtmu?, oturaklÄ?, mütevazi, kalbinin güzelliÄ?i de yüzüne i?leyerek, babasÄ?nÄ?n mesleÄ?inde ona yardÄ?m etmektedir. Ä?nsanlarÄ?n deyimlerine g ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi 2.TanÄ?tÄ?m FragmanÄ?

17.09.2015, 16:58     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Hala MayÄ?s Kraliçesini merakla beklenen hayranlarÄ?nÄ?, tanÄ?tÄ?m bakÄ?mÄ?ndan tatmin edemeyen yapÄ?mcÄ?larÄ?mÄ?zÄ?n, çalÄ??malarÄ? ayrÄ?ntÄ?lÄ? biçimde beklenilene sonuna kadar deÄ?ebilecek, görsel bakÄ?mdan kusursuzluÄ?u yansÄ?tacak M ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi 1.TanÄ?tÄ?m FragmanÄ?

01.09.2015, 03:05     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Ana karakterlerinin duygusunu yansÄ?tan MayÄ?s Kraliçesi ilk tanÄ?tÄ?mÄ?nÄ? 31 AÄ?ustos’un ak?amÄ?na doÄ?ru kanalÄ?mÄ?zda kÄ?sa tanÄ?tÄ?m olarak yayÄ?nlanmÄ??tÄ?r.  Ahmet Olgun Sünear’Ä?n, özellikle imajÄ?na yaÄ?mur gibi m ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi Sürpriz Yönetmeni

30.08.2015, 22:43     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Cast çalÄ??malarÄ? professional ekipler tarafÄ?ndan tamamlanarak, MayÄ?s Kraliçesi Dizisi, çekim yerlerinin ayarlanmasÄ?, teknik çalÄ??malarda sürdülerek yava?tan tamamlanmasÄ? beklenmektedir. ?imdik sahne arkasÄ?nda her dizinin, tv kar?Ä?sÄ?nda oyuncular kadar etkisi, emeÄ?i geç ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi KaynakçÄ? Olacak

25.08.2015, 19:24     Bei "Mayis Kralicesi"

   

MayÄ?s Kraliçesi adÄ?na yava?tan materyaller sunulmaya ba?lanmÄ??tÄ?r. YaÄ?mur TanrÄ?sevsin, üzerinden geçen tanÄ?mÄ?yla dikkatlerini üzerine toplayan dizimizin, kendisinin karakteriyle ipuçlarÄ?nÄ? Show Tv kanalÄ?mÄ?zÄ?n, resmi olarak sunumuyla, akÄ?llarÄ?m ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi OyuncularÄ? Samet SÄ?rmalÄ?

23.08.2015, 22:31     Bei "Mayis Kralicesi"

   

YakÄ??Ä?klÄ?, karizmatik özellikleri kesinlikle ilgi çekici önemli odak noktasÄ? olan Samet SÄ?rmalÄ?, TanrÄ?sevsin, partneri olaraktan kesin bilgi olarak resmiyete kavu?turulmu?tur. MayÄ?s Kraliçesi Dizisi’nin, ekibinin önemli ataklarÄ?yla, dizinin Ekim AyÄ?nda ba?lamasÄ ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi Kore YapÄ?mÄ? Dizi OlacaktÄ?r?

19.08.2015, 16:12     Bei "Mayis Kralicesi"

   

MayÄ?s Kraliçesi ba?lamadan olaylarÄ? birbirine ardÄ?ndan getiren, kamuoyuna daha yeterli bilgileri sunulmadan dahi, üstüne büyük bir çamur atÄ?lmÄ??tÄ?r. Senaryosunun çalÄ?ntÄ? olabileceÄ?ine dair dedikodularÄ? büyürken, sonunda buna dayanamayan yapÄ?mcÄ? ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi ?arkÄ?sÄ? – Jenerik ...

12.08.2015, 13:59     Bei "Mayis Kralicesi"

   

MayÄ?s Kraliçesi için harcanacak emeklerin haddi hesabÄ? olmayacaktÄ?r. Maliyetin yüksek tutulduÄ?u dizinin, göstergesi olarak ünlü bestakarla anla?Ä?larak kendisine özgü MayÄ?s Kraliçesi Jenerik MüziÄ?i çalÄ??malarÄ?na bugünden itibaren ba?lanma gösterile ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi FragmanÄ?

08.08.2015, 11:33     Bei "Mayis Kralicesi"

   

Yerlenizi ?imdikten almanÄ?zÄ? önermekteyiz, MayÄ?s Kraliçesi FragmanÄ?’la etki altÄ?nda bÄ?rakarak, sizin aradÄ?Ä?Ä?nÄ?z sÄ?kmayan, sürükleyici dram konusuyla izlenebilir, projeyi sonuna kadar heyecanÄ?nÄ? yitirmeden devamlÄ?lÄ?Ä?Ä? saÄ? ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  MayÄ?s Kraliçesi Ne Zaman Ba?lÄ?yor?

08.08.2015, 11:06     Bei "Mayis Kralicesi"

   

ShowTv yeni yayÄ?n dönemine girilirken çalÄ??malarÄ?nÄ? açÄ?klaya kavu?turarak, kamuoyuna sunmaya ba?lamÄ??tÄ?r. MayÄ?s Kraliçesi Dizisi öncelikle ekibin beklentilerini büyük ?ekilde açÄ?klayarak, heyecanlanmamÄ?za sebep etmi?lerdir. Dizinin ba?lama tarihi olarak, çalÄ? ...
[ weiterlesen ]
User-Login

Bitte gib' Deine Userdaten ein

User-ID

Passwort