TOP Artikel

Anzeige der neuesten 20 Artikel aus insgesamt 3,751,732 Artikeln

  • Home
  • Artikel
  • Artikel-Liste für: Son Ä?kÄ?? izle

78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Balyoz KurtarÄ?lacak mÄ??

24.10.2015, 15:39     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Planlar Son çÄ?kÄ?? Lostra, lehine ilerlediÄ?i zamanda artÄ?k dü?manlarÄ?na el atmanÄ?n zamanÄ? geldiÄ?inin geçmesini söyleyerek kendisinin de bulunduÄ?u Balyozlara, kar?Ä? sinsice arkalarÄ?ndan pusuya dü?ürerek i?leriyle me?gullerken saldÄ?racaklardÄ?r. Bizimkil ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 10.Bölüm 22Ekim

20.10.2015, 09:22     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

BaskÄ?nÄ?n sonunda heyecanlÄ? yerinde son veren Son ÇÄ?kÄ??, Cesur, Kenan’Ä?n silahlarÄ?yla kar?Ä?la?arak ikisi de yüzlerine tutmu?lar, Cesur, eÄ?er hÄ?zlÄ? olsaydÄ? i?ini bitirebilirdi, ama öyle olmayarak Kenan, elinden silahÄ?nÄ? alarak, onu etkisiz hale getirm ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 11.Bölüm FragmanÄ?

20.10.2015, 08:55     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

SokaklarÄ?n serüveni gerçekciliÄ?inin ön planda olduÄ?u, hayatÄ?n kötü ko?ullarÄ?nda büyüyen insanlarÄ?n ya?adÄ?klarÄ? zorluklarÄ?, tÄ?rmanÄ??larÄ? içererek Son ÇÄ?kÄ?? 11.Bölüm FragmanÄ? ince ayrÄ?ntÄ?dan mesajlarÄ? ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Jülide Meydan Okudu

18.10.2015, 08:40     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

EtrafÄ? iyicene sarÄ?lmaya ba?layacan Lostra, dört yandan ku?atÄ?lmÄ??tÄ?r. Bunu kendisine avantaja çevirmeye niyetli Jülide, zeki bayan olduÄ?unu göstermenin, ortaya koymanÄ?n zamanÄ?nÄ? zaten kollamaktaydÄ?. Son ÇÄ?kÄ?? istediÄ?i an ya?anayarak son sevkiyatÄ?na ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? A?Ä?klarÄ?

13.10.2015, 08:26     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Yusuf HocamÄ?z, samimiyetiyle, gençliÄ?e olan ilgisiyle dünyayÄ? onlardan ba?layarak daha güzelle?tirmeye çabasÄ?na Son ÇÄ?kÄ?? idol, örnek alÄ?nabilecek ba?ta gelmekte olan karakterlerimizdendir. A?k, en çok ona yakÄ??tÄ?Ä?Ä? da ayrÄ?ca a?ikardÄ?r. NilüferR ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 10.Bölüm FragmanÄ?

13.10.2015, 07:43     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Gerçekle?tirilen operasyonlarÄ?n Son ÇÄ?kÄ?? 10.Bölüm FragmanÄ? devamlÄ?lÄ?Ä?Ä? saÄ?lanacaktÄ?r. Lostra, büyük kaybÄ?nÄ? vereceÄ?i kahramanlarÄ?mÄ?zÄ?n tarafÄ?ndan, sonunda onda canÄ?nÄ?n gerçekten acÄ?yabileceÄ?inin fark& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 9.Bölüm

09.10.2015, 18:01     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Otel evlerine baskÄ?n veren Kenan,  Kafkas, mahallelerinde ki Özlem’le, kar?Ä?la?tÄ?klarÄ?nda ?a?kÄ?na uÄ?rayacaklardÄ?r. OlayÄ?n devamÄ?nÄ? Son ÇÄ?kÄ?? Per?embe yayÄ?nlanacaÄ?Ä? bölümde izleyeceÄ?iz. 9.Bölüm normal gününde ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Gün DeÄ?i?ikliÄ?i

05.10.2015, 23:09     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Trt 1 yayÄ?n akÄ??Ä?nda bu haftalÄ?k yerini almayan Son ÇÄ?kÄ??, açÄ?kcasÄ? hayranlarÄ?na korku salmÄ??tÄ?r. Ä??in resmi açÄ?klamasÄ? geldiÄ?inde gününün deÄ?i?ikliÄ?e uÄ?radÄ?Ä?Ä?, ama bu hafta yayÄ?nlanmayacak olmasÄ ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 9.Bölüm FragmanÄ?

01.10.2015, 19:47     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

HesaplarÄ?n kapanmaya ba?layarak, sokaklarÄ?n sava? alanÄ?na döneceÄ?i, sadece gücün önemli olmadÄ?Ä?Ä?nÄ? ispatlayarak Son ÇÄ?kÄ?? 9.Bölüm FragmanÄ? zeka oyunlarÄ? da ortaya koyularak, en akÄ?llÄ?nÄ?n, davasÄ?na baÄ?Ä?mlÄ? ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 8.Bölüm

25.09.2015, 15:24     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Cumartesi günün anlamÄ?nÄ? artÄ?ran Son ÇÄ?kÄ??, 26 Eylül tekrar bölümünün yayÄ?nlanacaÄ?Ä?ndan üzülerek kamuoyuna bashetmi?tik. 3 Ekim 8.Bölüm’ün Beklentilerin heyecanÄ?nÄ? biraz dindirmeyi de amaçladÄ?Ä?Ä?mÄ?z, ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Neden YayÄ?nlanmadÄ??

25.09.2015, 04:19     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Topluma örnek olabilecek, mesajlarÄ?yla derin izler bÄ?rakan Son ÇÄ?kÄ??, üzücü olduÄ?unu belirtsekte, Bayram nedeniyle maalesef Cumartesi günümüzde eski bölümlerden bir tanesi yayÄ?nlanacaktÄ?r. Hem insanlarÄ?n i?lerinden, ziyaretlerinden, bayramla?malarÄ?nd ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Cesur’un Sahiplenmesi

22.09.2015, 20:54     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Lostra, evinde düzenlenen yakÄ?ndan tanÄ??ma fazÄ?lÄ?nda Kenan, katÄ?lmak zorunda kalmÄ??tÄ?r. Son ÇÄ?kÄ??, evlerine giri? yaptÄ?Ä?Ä?nda kar?Ä?sÄ?nda Zeynep, gördüklerinde birbirlerine kenetlenerek, gözlerinin dolu?larÄ?nÄ? izlemi?tik. Allahtan Lost ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 7.Bölüm 19Eylül

17.09.2015, 15:41     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Zeynep, vicdanÄ?nÄ?, kalbini rahatlatmak için Kenan, ya?amamasÄ? gerekenleri anlatÄ?rken ili?kilerin çÄ?kmaza girmesini Son ÇÄ?kÄ?? 7.Bölüm bamba?ka Kenan, yaratÄ?lÄ??Ä?na sebep olmu?tur. Cesur, kar?Ä?da nefretini kusurkan midesi almadÄ?Ä?Ä?ndan asla ayrÄ?nt ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 8.Bölüm FragmanÄ?

17.09.2015, 14:47     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Ba?arÄ?yla sÄ?zma görevinin altÄ?ndan kalkan Kenan, Son ÇÄ?kÄ?? 8.Bölüm FragmanÄ? Lostra, kapÄ?sÄ?nÄ? açarken kÄ?zÄ?nÄ?n ilgisine maruz kalarak, Kenan, kar?Ä? ho?lantÄ? hissine kapÄ?ldÄ?Ä?Ä?nÄ? gözlemleyeceÄ?iz. UÄ?urda ken ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Kenan, Lostra Gözüne Girdi

16.09.2015, 14:05     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Lostra, zarar vermek adÄ?na sokaklarda sevdiÄ?i insanlar hedef haline geldiÄ?inin farkÄ?nda olan, zeki birisidir. Son ÇÄ?kÄ?? korktuÄ?u ba?Ä?na gerçekle?erek çatÄ??ma ortasÄ?nda kalan kÄ?zÄ?nÄ?n hayatÄ?nÄ? Kenan, kurtardÄ?Ä?Ä? gibi gösterilmi?tir. B ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 6.Bölüm 12Eylül

10.09.2015, 17:35     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Kenan, geri dönü?ünde ardÄ?nda bÄ?raktÄ?Ä?Ä? Zeynep, güvenini yitirmi? yÄ?llar boyunca ya?adÄ?Ä?Ä? mahallesini geri dönmeksizin Son ÇÄ?kÄ?? terk etme kararÄ?nÄ? çoktan vererek, bamba?ka hayata doÄ?ru ilerliyordu. Kenan, defterden sildiÄ?ini belirts ...
[ weiterlesen ]


79 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 7.Bölüm FragmanÄ?

10.09.2015, 15:04     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Sokaklar kÄ?zÄ??Ä?yor, kapÄ??manÄ?n büyüdüÄ?ü Lostra, uÄ?radÄ?Ä?Ä? tehditlerle Son ÇÄ?kÄ?? 7.Bölüm FragmanÄ? kÄ?zgÄ?nla?Ä?yor, ortalÄ?Ä?a saldÄ?rmaya ba?larken Çiçekci’nin, ipini kesecektir. Cesur, böylelikle pa ...
[ weiterlesen ]


80 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? Kenan, Kafkas Gücünü ...

08.09.2015, 16:38     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Kafkas karakterini, yüzünü görmeden saygÄ?, sevmeyi Kenan’Ä?n, dillendirerek içerdeyken yaptÄ?Ä?Ä? abiliÄ?i vurguladÄ?Ä?Ä?nda Son ÇÄ?kÄ?? ilk bölümlerinde tanÄ?ma fÄ?rsatÄ? elde etmi?tir. Kendisini merak ederek, güçlü birisi oldu&# ...
[ weiterlesen ]


80 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 5.Bölüm 5Eylül Cumartesi

03.09.2015, 16:12     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Kenan’Ä?n, karde?i Serkan için kendisini feda ederek, torbacÄ? suçuyla tutuklanmÄ??tÄ?r. Son ÇÄ?kÄ?? Cesur, bunu kendisine koz olarak Zeynep’e, kar?Ä? kullanarak, akÄ?llÄ?nÄ? çelmeye çalÄ??sada ba?arÄ?sÄ?z olacaktÄ?r. Çünkü Zeynep, ona yeniden muhtaç ...
[ weiterlesen ]


80 Monaten  Son ÇÄ?kÄ?? 6.Bölüm FragmanÄ?

03.09.2015, 15:50     Bei "Son ÇÄ?kÄ?? izle"

   

Zeynep, annesinin saÄ?lÄ?Ä?Ä?nÄ? kazanmasÄ? için verdiÄ?i kararÄ?n mücadelesini Son ÇÄ?kÄ?? 6.Bölüm FragmanÄ? verecektir. BabasÄ?nÄ?n mirasÄ?nÄ? kabul etmekle, hata yaptÄ?Ä?Ä?nÄ? dü?ünmesine sebep olmaktadÄ?r. Jülide&# ...
[ weiterlesen ]
User-Login

Bitte gib' Deine Userdaten ein

User-ID

Passwort