TOP Artikel

Anzeige der neuesten 20 Artikel aus insgesamt 3,736,994 Artikeln

  • Home
  • Artikel
  • Artikel-Liste für: Eve Dönü? izle

78 Monaten  Eve Dönü? Leyla, intikamÄ?n Sesi!

23.10.2015, 13:45     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Leyla, kÄ?zÄ?nÄ? alabilmek i├žin Kür?at’a, elinden geldiÄ?i kadarÄ?yla maniple etmeye ├žalÄ??mÄ??tÄ?r. Eve Dönü? tam umutu dolmu?ken, her ?eye son vereceÄ?i a?ama girdiÄ?ine inanarak Kür?at’Ä?n, bütün aileyi toplayarak konu?ma yapacaÄ?Ä? bulu? ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 3.Bölüm 21Ekim

19.10.2015, 13:49     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Leyla, Elif veliahtÄ?nÄ?, bütün varlÄ?Ä?Ä?nÄ? baÄ?Ä?? ederek istemi?tir. Eve Dönü? gözlerin Kür?at, dönerek vereceÄ?i karar, kendisi i├žin sonunu getirecek planlamalardan kurtulmasÄ?nÄ? saÄ?layabilirdi. KÄ?zÄ?nÄ? bÄ?rakmayarak, nas ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 4.Bölüm FragmanÄ?

19.10.2015, 13:09     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Yusuf, komplo hazÄ?rlanarak, ya?adÄ?Ä?Ä? acÄ?larÄ?n üstüne Orhan, ölümünün sonunda ?üpheli haline gelmi?tir. Bunun temelini hazÄ?rlayanÄ? tahmin etmek zor olmamalÄ?dÄ?r. Eve Dönü? 4.Bölüm FragmanÄ? ailemizin üstüne iyicene gelindi ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? OranlarÄ? ArtÄ?yor

17.10.2015, 09:00     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Ä?lk bölümünün seyir keyifliÄ?i, teknik hatalarÄ?nÄ? kenarÄ? bÄ?raktÄ?Ä?Ä?mÄ?z Eve Dönü? dizisi ikinci haftasÄ?nda bamba?ka, kalite odaklÄ?, sürükleyici ba?langÄ?├ž yaparak, sonunda istenilen sunumu ger├žekle?tirmi?tir. Sonu├žta programÄ?n ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Leyla, Teklifine Kür?at Tepkisi

16.10.2015, 09:49     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Yusuf, konu?malarÄ?ndan epey etkilenen Leyla, sadece abisinin gelmesiyle ba?ka bir ?ey istemediÄ?ini, ardÄ?ndan gördüÄ?ü kabusuyla i├žinde kararÄ?nÄ? vermi?tir. Ya?ananlarÄ? kenara bÄ?rakmaya "Eve Dönü?" Dizisi, hazÄ?rdÄ?r. Asla arkasÄ?nÄ? dönmeyecek, ona yap& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 2.Bölüm 14Ekim

12.10.2015, 19:10     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Leyla KerimoÄ?lu, adÄ?nda birisinin Kür?at, kapÄ?sÄ?nÄ? ├žalarak gelmesiyle her ?eylerin yava?tan cehenneme döneceÄ?ine Eve Dönü? dizisi hazÄ?rlÄ?klÄ? olmalarÄ? zaman gelmektedir.  Misafir odasÄ?nda beklerken Leyla, kÄ?zÄ?yla kar?Ä?la?tÄ?Ä?Ä ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 3.Bölüm FragmanÄ?

12.10.2015, 17:56     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Yusuf, kendisine sunulan Leyla, yanÄ?nda olma teklifini karde?inin kayÄ?pÄ? i├žin alacaÄ?Ä? intikam adÄ?na Eve Dönü? 3.Bölüm FragmanÄ? kabullenmi?tir. Duru?uyla, yapÄ?sÄ?yla güven salmayÄ? ba?arabilen Yusuf, hemen Kür?at, karde?ini etkisinin altÄ?na alabilmi?tir. S ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Leyla Harekete Ge├žiyor

10.10.2015, 19:28     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Vedat, olmasaydÄ? Leyla’nÄ?n, intikam küllerinden olu?an doÄ?umu asla ger├žekle?mezdi. Eve Dönü? Dizisi Ona zor gününde sahiplenerek, desteÄ?iyle ayakta tutunmasÄ?nÄ? saÄ?lamÄ??tÄ?r. ArtÄ?k PÄ?nar’Ä?n, gittiÄ?ini Leyla, ise gözlerinde ki ate?t ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? NasÄ?l Buldunuz?

08.10.2015, 18:32     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Epey yorumlanan Eve Dönü? sosyal medya’nin, nabzÄ?nÄ? attÄ?rdÄ?. A├žÄ?kcasÄ? ekibimize kar?Ä? dürüst olunarak, gelecek haftalarda geli?me göstermek adÄ?na öz ele?tirilerini sunmak zorundayÄ?z. Konusu ku?kusuz baÄ?layacaÄ?Ä? özelliÄ?iyle, insan& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Leyla, Ä?ntikamÄ? Ba?lar

06.10.2015, 16:51     Bei "Eve Dönü? izle"

   

PÄ?nar, nasÄ?l Leyla olu?unun anlatÄ?mÄ?nÄ? bulunan sonuncu Eve Dönü? 1.Bölüm 3.FragmanÄ? sunulmu?tur. PÄ?nar, yüzüne aldÄ?Ä?Ä? darbeyle haliyle kalÄ?tsal yüzünde iz bÄ?rakÄ?lmÄ??tÄ?r. Onu iyile?tiren, akÄ?l hocasÄ? olarak ya ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 1.Bölüm 7Ekim

05.10.2015, 19:05     Bei "Eve Dönü? izle"

   

FarklÄ? hayatlarÄ?n baÄ?lamasÄ?yla ba?layacak Eve Dönü? 1.Bölüm’ün, öncelikle Yusuf, tanÄ?yarak ailesinin üstüne sorumluluÄ?u binmi?, baba mesleÄ?i balÄ?k├žÄ?lÄ?kla uÄ?ra?maktadÄ?r. Ya?Ä? olgunluÄ?a ula?arak, zaten zorlu hayatÄ?n ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Yusuf, PÄ?nar HayatÄ?nÄ? Kurtaracak

04.10.2015, 21:28     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Gündeme oturan Cansel El├žin’in, Yusuf karakterinin u├žurumdan atÄ?lan arabanÄ?n i├žinde öldüÄ?ü sanÄ?lan PÄ?nar’Ä?, kurtardÄ?Ä?Ä? Eve Dönü? operasyonu gündeme oturarak, sahneye günlerce uÄ?ra?Ä?ldÄ?Ä?Ä? ger├žekciliÄ?i yans ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  PÄ?nar’Ä?n, Muhte?em Dönü?ü

04.10.2015, 04:22     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Eve Dönü? Dizisi hikayesine adapte olabileceÄ?imiz Eve Dönü? 1.Bölüm yeni fragmanÄ? yayÄ?nlandÄ?. Ä?├žeriÄ?inde PÄ?nar’Ä?n, uÄ?radÄ?Ä?Ä? deÄ?i?imi, Yusuf’un, onu kurtararak ba?tan yaratmasÄ?, intikamÄ?nÄ? almak i├žin muhte?em d& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 2.Bölüm FragmanÄ?

03.10.2015, 17:52     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Nefessiz sunduÄ?u izlenebilirlikle izliyenlerini kitleyerek hakkÄ?nÄ? vermekte Eve Dönü? 2.Bölüm FragmanÄ? i?inin en iyi bi├žiminde ilk sÄ?navÄ?nÄ? vererek tamamlamÄ??tÄ?r. Ä?nsanlarÄ?mÄ?zÄ?n bölüm sonrasÄ?nda dü?tüÄ?ü duygular, g ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Dizi MüziÄ?i Ondan

02.10.2015, 17:53     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Mustafa Ceceli, özel anla?ma yaptÄ?Ä?Ä?nÄ? kendisi tarafÄ?ndan söylenerek, Eve Dönü?’ün kalitesine de refarans olduÄ?unu belirttiÄ?i, beraber ├žalÄ??malarÄ?nda ayrÄ?ntÄ?lara dikkat ederek, sizlere en iyi bi├žimde hitap etmek, beÄ?eninizi kazanmak i├žin Eve D& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Yusuf, PÄ?nar’Ä?n Mücadelesi

01.10.2015, 20:55     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Yusuf, mahallesinde normal ya?am süren, ailesinin vazge├žilmez direÄ?idir. Eve Dönü? ge├žim kaynaklarÄ? balÄ?k├žÄ?lÄ?k olurken, asla gözleri yukarda olmayan, ellerindekiyle rahatlÄ?kla yetinebilen mutevazi insanlardan olu?maktaydÄ?. Yusuf’un, mutlu olmasÄ? sadece sevdiklerinin yan ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? 1.Bölüm FragmanÄ?

30.09.2015, 20:22     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Yusuf, PÄ?nar’Ä?n i? birliÄ?iyle, sadece intikama dü?ecek farklÄ? dünyanÄ?n insanlarÄ?dÄ?r. Eve Dönü? 1.Bölüm FragmanÄ?, ikili yansÄ?tÄ?rken, yorumlarÄ?mÄ?zÄ?n bol aksiyonlu tanÄ?tÄ?mÄ?nda nefesleri tutmamÄ?za neden olmaktadÄ ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Gününün DeÄ?erlendirmesi

30.09.2015, 19:55     Bei "Eve Dönü? izle"

   

?ok edici geli?menin belirlenen zaman dilimi olarak geli?en Eve Dönü? Dizisi, tanÄ?tÄ?mÄ? ├žÄ?karÄ?lmadan, risk edici kararÄ?nÄ? almÄ??tÄ?r. AslÄ?nda beklentilerimiz reklamÄ?nÄ?n ├žoÄ?altÄ?larak, belirli bir kesime hitap edilmesini saÄ?lamanÄ?n ekibimiz taraf& ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Ne Zaman Ba?lÄ?yor?

29.09.2015, 21:41     Bei "Eve Dönü? izle"

   

Eve Dönü? Ne zaman  tarihi belirlendi. 7 Ekim ├çar?amba artÄ?kÄ?n, yeni sezonun etkileyici tarafÄ?na kapÄ?lacaÄ?Ä?nÄ?z projemiz ba?lamaktadÄ?r. Atv’nin, sezon ba?Ä?ndan itibaren yüzünün gülmeyip, artÄ?k dizilerin bir ├žoÄ?una da final kararÄ? al ...
[ weiterlesen ]


78 Monaten  Eve Dönü? Afi?i Bile Büyüleyici

28.09.2015, 17:38     Bei "Eve Dönü? izle"

   

ArtÄ?k görsel tanÄ?tÄ?mlarÄ?nÄ? da kamuoyu önünde ba?latÄ?lacak Eve Dönü?’ün, Atv’nÄ?n sezonun kurtarÄ?cÄ?sÄ?, yayÄ?nlandÄ?Ä?Ä? günün liderliÄ?ini üstlenmesi i├žin ellerinden gelen bütün kozlarÄ? ileriye ...
[ weiterlesen ]
User-Login

Bitte gib' Deine Userdaten ein

User-ID

Passwort